Behandling av ungdomar

Hos ungdomar i åldern 12-18 år är det liksom hos vuxna vanligt att ha både psykisk ohälsa och ett missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Även för ungdomar är det viktigt att få hjälp med båda delarna samtidigt.

​Din psykiska ohälsa behöver bedömas och behandlas samtidigt som du får de psykologiska och psykosociala insatser som Socialstyrelsen rekommenderar. Det kan vara insatser anpassade för ungdomar som kan genomföras hemma eller nära boendemiljön enligt behandlingsmetoderna ACRA eller ACC.

ACRA är ett strukturerat behandlingsprogram för ungdomar och unga vuxna. Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi, KBT, och motiverande samtal, MI, och lägger fokus på att motivera till nya, mer hälsosamma beteenden. ACRA utgår från ungdomens egen uppfattning om situationen.

ACC är en utveckling av ACRA med tillägg av case management.

Föräldrar kan delta i behandlingen

Dina föräldrar kan också ha viktiga uppgifter i behandlingen som ofta pågår i tre månader, ibland längre. Det kan till exempel ske genom behandlingsmetoden functional family therapy, FFT.

Det finns också kortare behandlingar som kan bestå av ett eller några samtal, så kallad kort intervention. Då får du lära dig vilka hälsorisker och andra negativa följder som du utsätter dig för genom ditt missbruk.

Läkemedel tas inte upp här

Eftersom läkemedel för att behandla missbruk och beroende sällan har prövats på ungdomar finns det inte tillräckligt med forskning som kan visa vilken effekt de har. Behandling med läkemedel tas därför inte upp här. 

​Rekommendationer

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda ungdomar under 18 år med alkohol- eller narkotikaproblem

  • kort intervention eller motivationshöjande behandling, MET
  • motivationshöjande behandling, MET och kognitiv beteendeterapi, KBT
  • adolescent community reinforcement approach, ACRA,  eller assertive continuing care, ACC
  • functional family therapy, FFT

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan erbjuda ungdomar under 18 år som använder, missbrukar eller är beroende av cannabis

  • cannabisprogram för ungdomar.

 

 Vad innebär rekommendationerna?

 
​Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer till vården och socialtjänsten om ett urval av undersökningar, behandlingar och annat stöd. Rekommendationerna är generella och gäller grupper av personer med samma hälsoproblem. Vilken vård och behandling eller stöd som passar dig bäst avgörs i samråd mellan din läkare, socialsekreterare, annan vårdpersonal och dig.