Rekommendationer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende ger rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten om vissa undersökningar, behandlingar och annat stöd.

​Rekommendationerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer om vård och stöd vid missbruk och beroende utgår från den samlade bedömningen av:

  • hur stort behovet hos personen är
  • vilken nytta personen har av en åtgärd
  • om åtgärden är billig eller dyr i förhållande till effekten
  • om det finns andra bättre åtgärder.

Vilken undersökning, stöd, vård och behandling som passar dig bäst avgörs i samråd mellan din läkare, socialsekreterare, annan vård- och omsorgspersonal och dig. Denna information ska göra det lättare för dig att vara delaktig i ditt stöd och i din vård/omsorg .

Om du vill få ta del av den information i ämnet som finns på 1177 Vårdguiden kan du klicka dig tillbaka via länken nedan.

1177 Vårdguiden om Alkohol och narkotika, riskbruk, skadligt bruk och beroende

 

 Vad innebär rekommendationerna?

 
​Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer till vården och socialtjänsten om ett urval av undersökningar, behandlingar och annat stöd. Rekommendationerna är generella och gäller grupper av personer med samma hälsoproblem. Vilken vård och behandling eller stöd som passar dig bäst avgörs i samråd mellan din läkare, socialsekreterare, annan vårdpersonal och dig.