Behandling

Hälsosamma levnadsvanor är bra för att förebygga problem med artros.
Träning kan minska smärtan och få funktionen i knät att förbättras. Bra matvanor gör att du kan undvika att gå upp i vikt.

Artros är kopplad till en förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdom. Därför bör du försöka påverka de riskfaktorer som finns, till exempel högt blodtryck, höga blodfetter, rökning, övervikt och låg fysisk aktivitet.
 

Stadier för behandling

Behandling av artros kan delas in i basbehandling, tilläggsbehandling och kirurgisk behandling. Figuren visar vilka behandlingar man bör få vid olika besvär och vad som ingår i behandlingen. Operation i detta fall innebär att man får en ny knäled.
 

 

Läkemedel kan inte hindra utvecklingen

Det finns i dag inga läkemedel som kan hindra utvecklingen av artros i knät. Nya studier visar på att viktminskning och träning minskar belastningen på leden och kan bromsa sjukdomen.
 

Träning är bra behandling

Regelbunden träning kan minska smärtan och förbättra funktionen i knät. Forskning visar att träning i vatten har mindre effekt än träning på land som handleds av en sjukgymnast/fysioterapeut eller motsvarande.
 
Träningen bör vara regelbunden och behöver pågå under lång tid för att ge bästa resultat. Den bör bestå både av funktions-, konditions- och styrketräning. Viktminskning har effekt på smärta och funktion, men inte lika stor effekt som regelbunden fysisk träning.
 

Tips på egenvård i artrosskolan

Så kallad artrosskola är en utbildning där du vid tre teoritillfällen får information om vad artros är, tänkbara riskfaktorer, tillgänglig behandling och egenvårdstips. Metoden bygger på aktuell forskning och erfarenheter av att behandla artros.
 

Begränsad effekt på smärta vid flera behandlingar

Det finns även en rad andra behandlingar som ibland ges för att lindra smärta och förbättra funktionen vid knäartros. Gemensamt för dessa behandlingar är att de har en begränsad effekt mot smärta vid artros i knät.
 

Elektroakupunktur och TENS

Elektroakupunktur kan i vissa fall erbjudas men effekten är liten. TENS-behandling ger begränsad nytta för dig som patient. TENS står för transkutan elektrisk nervstimulering. Det innebär elektrisk stimulering av nerverna via elektroder, små plattor som fästs på huden.
 

Badterapi och lågenergilaser i undantagsfall

Lågenergilaser har endast liten nytta för dig som patient. Medicinsk badterapi, balneoterapi, det vill säga behandlingar med värme, kyla, bastu och spa kan lindra smärta. Men samma effekt uppnås om du gör den som egenvård. Läkemedel ger bättre smärtlindring.
 

Behandlingar som inte bör erbjudas

Du bör inte erbjudas behandling med ultraljud, ortos, mjuk ortos, magnetterapi och massage. En ortos är ett stöd som används för att stabilisera knäleden. Nyttan av de uppräknade behandlingarna är liten och det finns andra åtgärder med bättre effekt. Du bör inte heller erbjudas helkroppsvibration eftersom det saknas forskning för att kunna bedöma effekten av sådan behandling på smärta, funktion och livskvalitet.
 

​Rekommendationer

Hälso- och sjukvården kan erbjuda patienter med artros i knä som behöver tilltilläggsbehandling
 • elektroakupunktur
 • TENS

och kan i undantagsfall erbjudach kan i undantagsfall erbjuda

 • balneoterapi
 • lågenergilaser
men bör inte erbjuda behandling med
 • ultraljud
 • ortos eller mjuk ortos
 • magnetterapi
 • massage
 • helkroppsvibration.

Artroskopi med ledstädning bör inte erbjudas

Om smärtan blir långvarig kanske du erbjuds artroskopi, det vill säga att ledhålan undersöks med ett instrument. Det är ett kirurgiskt ingrepp där knäleden spolas igenom med koksaltlösning, så kallad ledstädning. Lösa och förändrade delar av menisken tas bort, meniskresektion. Delar av ledbrosket tas också bort.
 
Operationen syftar till att minska smärtan och förbättra funktionen i knät, men forskning visar att ingreppet inte har avsedd effekt. Du bör därför inte erbjudas denna behandling. Det finns även en viss risk för komplikationer, till exempel infektion eller blodpropp i benets djupt liggande vener, ventrombos.
 

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda patienter med artros i knä
 • artroskopisk kirurgi med ledstädning och meniskresektion.

Levnadsvanor

Om du har artros kan hälsosamma levnadsvanor stärka effekten av behandlingen och motverka att ditt hälsotillstånd försämras. Hälso- och sjukvården bör ge dig stöd till goda levnadsvanor.
 

Kvalificerat rådgivande samtal

När det gäller matvanor och stöd att sluta röka bör du i första hand erbjudas vad som kallas kvalificerat rådgivande samtal. Det vill säga en serie samtal med en person som har kompetens att ge dig stöd att förändra dina matvanor eller att sluta röka.

 

Rådgivande samtal

Om du har ett riskbruk av alkohol eller är för lite fysiskt aktiv bör du erbjudas ett rådgivande samtal för att få hjälp att göra något åt detta. Samtalet om fysisk aktivitet kan kompletteras med ett skriftligt recept, motionsdagbok eller stegräknare.
 

​Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter med artros i knä
 • långvarig, regelbunden, handledd konditions-, styrke- och funktionsträning
 • kvalificerat rådgivande samtal för den som röker
 • rådgivande samtal för den som har ett riskbruk av alkohol
 • rådgivande samtal, skriftlig ordination, motionsdagbok eller stegräknare för den som är otillräckligt fysiskt aktiv
 • kvalificerat rådgivande samtal för den som har ohälsosamma matvanor
och kan erbjuda
 • stöd till viktminskning i kombination med handledd träning.

 

 

 Vad innebär rekommendationerna?

 
​Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer till vården om ett urval av undersökningar och behandlingar. Rekommendationerna är generella och gäller grupper av patienter med samma hälsoproblem. Vilken vård och behandling som passar dig bäst avgörs i samråd mellan din läkare, annan vårdpersonal och dig.