Behandling med läkemedel

Om träning inte tar bort smärtan tillräckligt kan du behöva läkemedelsbehandling för att minska smärtan och förbättra funktionen i knät.

​Krämer och geler som appliceras direkt på det onda området på knät har endast liten nytta för dig som patient. Exempel på sådan gel och kräm är diklofenakgel eller ibuprofenkräm. Nyttan av diklofenak och ibuprofen i form av tablett bedöms också som liten till måttlig.

Om läkemedelsbehandling ändå är aktuell bör du i första hand få naproxen. Risken för biverkningar som gäller hjärta och kärl är mindre med det läkemedlet än vid behandling med andra så kallade COX-hämmare. Dessa COX-hämmare används i andra hand. I tredje hand kan du ta vanliga smärtstillande tabletter med paracetamol.

​Rekommendationer 

Hälso- och sjukvården kan erbjuda patienter med artros i knä som behöver tilläggsbehandling
  • i första hand naproxen
  • i andra hand andra COX-hämmare
  • i tredje hand paracetamol 
och kan i undantagsfall erbjuda
  • diklofenakgel eller ibuprofenkräm som lokalbehandling.

Kortvarig lindring med kortison

Tilläggsbehandling i form av injektion av kortison i knäleden ger endast kortvarig lindring.

​Rekommendationer

Hälso- och sjukvården kan erbjuda patienter med artros i knä som behöver tilltilläggsbehandling
  • injektion av kortison i knäleden.

Glukosamin och hyaluronsyra saknar effekt på knäartros

Glukosamin är ett kroppseget ämne som är en av byggstenarna i kroppens brosk och ledvätska. Tidigare har glukosamin funnits att köpa som kosttillskott, men det räknas nu som läkemedel. 

Hyaluronsyra är ett ämne som förekommer naturligt i bland annat ledbrosk och ledvätska. Ämnet är viktigt för ledbroskets struktur och ger ledvätskan en seg konsistens. Behandling med hyaluronsyra innebär att ämnet injiceras i leden.
 
Forskning visar dock att varken glukosamin eller hyaluronsyra har någon effekt på smärta eller funktion i knät. Sedan 2010 omfattas symtomlindrande läkemedel som innehåller glukosamin och hyaluronsyra därför inte av läkemedelsförmånen.
 

​Rekommendationer 

Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda patienter med artros i knä
  • behandling med glukosamin
  • behandling med injektion av hyaluronsyra i knäleden.
 

 

 

 Vad innebär rekommendationerna?

 
​Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer till vården om ett urval av undersökningar och behandlingar. Rekommendationerna är generella och gäller grupper av patienter med samma hälsoproblem. Vilken vård och behandling som passar dig bäst avgörs i samråd mellan din läkare, annan vårdpersonal och dig.