Undersökning

För att kunna ställa diagnosen knäartros behöver din läkare göra en samlad bedömning av din sjukdomshistoria, symtom och det som kommer fram vid undersökningen som kallas kliniska fynd.

​Förutom sjukhistoria, symtom och kliniska fynd behöver din läkare också känna till olika riskfaktorer för att ställa diagnos. Det kan vara ålder, kön, övervikt, tidigare skada i leden, överbelastning av leden under arbete eller på fritiden och ärftlighet. 

Tre vanliga symtom och tre typiska kliniska fynd räcker för att kunna ställa diagnos vid artros. De vanligaste symtomen är smärta, stelhet och nedsatt funktion. De vanligaste kliniska fynden är krepitationer, det vill säga ett knastrande ljud som kan höras och kännas i en led med artros, nedsatt rörlighet och svullen led.

Vanligt med smärta och stelhet

Smärta, nedsatt rörlighet och funktion och stelhet när du inte rört dig på en stund är alltså vanliga symtom vid artros i knät. Smärtan kommer från början under eller efter olika fysiska aktiviteter. I ett senare skede kan du ha ont även i vila. 
 

Röntgen vid osäkerhet om diagnos

Knät bör som regel undersökas med röntgen under belastning om det finns osäkerhet om det verkligen är artros. Det bör också göras om läkaren överväger att skicka remiss till en specialist. Röntgenbilden bör tas medan du stödjer på benet. En sådan röntgen ska göras om andra ledsjukdomar behöver uteslutas, till exempel ledgångsreumatism, fraktur eller tumör. Det görs för att veta att du får rätt behandling.
 

Blodprov kan inte ge diagnosen

Blodprover kan varken bekräfta eller utesluta artros. De är också mindre tillförlitliga än röntgen för att kunna upptäcka andra ledsjukdomar. Däremot kan det finnas andra anledningar till att din läkare vill ta ett blodprov, till exempel för att kontrollera dina blodfetter.
 

​Rekommendationer 

Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter med symtom som ger misstanke om artros i knä att
  • ställa diagnos med hjälp av en samlad bedömning av sjukdomshistoria, tre vanliga symtom och tre typiska kliniska fynd
  • röntga knät när diagnosen fortfarande är oklar efter en samlad bedömning av sjukdomshistoria, symtom och kliniska fynd
men bör inte
  •  ta blodprover för att ställa diagnosen artros.

 

 Vad innebär rekommendationerna?

 
​Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer till vården om ett urval av undersökningar och behandlingar. Rekommendationerna är generella och gäller grupper av patienter med samma hälsoproblem. Vilken vård och behandling som passar dig bäst avgörs i samråd mellan din läkare, annan vårdpersonal och dig.