Rekommendationer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid arytmi ger rekommendationer till hälso- och sjukvården om vissa undersökningar och behandlingar. Inom detta område görs också undersökningar och behandlingar mera rutinmässigt, men de beskrivs inte i riktlinjerna.

​Rekommendationerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer om arytmi utgår från den samlade bedömningen av:

  • hur allvarligt tillståndet är
  • vilken nytta patienten har av en åtgärd
  • om åtgärden är billig eller dyr i förhållande till effekten
  • om det finns andra bättre åtgärder.

Vilken vård och behandling som passar dig bäst avgörs i samråd mellan din läkare, annan vårdpersonal och dig. Denna information ska göra det lättare för dig att vara delaktig i din vård.

Om du vill veta mer i detalj hur en undersökning eller behandling går till kan du klicka dig tillbaka till 1177 Vårdguiden.

1177 Vårdguiden om permanent förmaksflimmer

1177 Vårdguiden om attackvis förmaksflimmer

 

 Vad innebär rekommendationerna?

 
​Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer till vården om ett urval av undersökningar och behandlingar. Rekommendationerna är generella och gäller grupper av patienter med samma hälsoproblem. Vilken vård och behandling som passar dig bäst avgörs i samråd mellan din läkare, annan vårdpersonal och dig.