Återbesök och uppföljning

För att kunna ge bästa möjliga behandling vid astma och förebygga framtida perioder med försämring är det viktigt att följa sjukdomens utveckling. Det görs genom regelbundna återbesök i hälso- och sjukvården.

Vid återbesöken i hälso- och sjukvården bör den skriftliga behandlingsplanen följas upp. Lungfunktionen bör undersökas med spirometri om barnet är 6 år eller äldre. Hur ofta besöken bör ske beror på vilken behandling barnet får och hur stora besvären är.

Vid ett återbesök ställs frågor om:

  • symtom – som mäts med kvalitetskontrollerade frågeformulär
  • försämringsperioder
  • exponering för tobaksrök
  • fysisk aktivitet.
Kvalitetskontrollerade frågeformulär bör alltid användas för att bedöma barnets aktuella hälsostatus. Det gör det också möjligt att kunna jämföra hur sjukdomen utvecklas över tid. Frågeformuläret ACT, Asthma control test, bör användas för barn från 12 år. För barn 4-11 år rekommenderas en barnanpassad variant av frågeformuläret som kallas C-ACT.
 

Vid återbesöket följs också längd och vikt (BMI) och det kontrolleras att inhalationstekniken är riktig.

Sammanfattning av återbesök i hälso- och sjukvården

​Hälsotillstånd Återbesök​ Besökets innehåll​

Astma med
försämringsperioder

​Inom 6 veckor
  • ​Bedömning av symtom med kvalitetskontrollerat frågeformulär (till exempel ACT)
  • Sjukhistoria kring passiv rökning, försämringsperioder, fysisk aktivitet samt frånvaro från förskola och skola

  • Uppföljning av skriftlig behandlingsplan

  • Undersökning av inhalationsteknik och mätning av längd och vikt

  • Spirometri (barn > 6 år)

Okontrollerad astma med underhållsbehandling

​Minst 2 gånger per år

Kontrollerad astma med underhållsbehandling

​1-2 gånger per år

Kontrollerad astma utan underhållsbehandling​

​Vid behov
 

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården kan erbjuda barn som har astma och är 6 år eller äldre

  • Uppföljning med NO-mätning.

Det kan tillsammans med andra åtgärder vara av värde som en del av uppföljningen.

 

 

 Vad innebär rekommendationerna?

 
​Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer till vården om ett urval av undersökningar och behandlingar. Rekommendationerna är generella och gäller grupper av patienter med samma hälsoproblem. Vilken vård och behandling som passar dig bäst avgörs i samråd mellan din läkare, annan vårdpersonal och dig.