Återbesök och uppföljning

För att du ska kunna få bästa möjliga behandling vid astma är det viktigt att din sjukdomsutveckling följs. Det gör att framtida perioder med försämring kan förebyggas. Då behövs regelbundna återbesök i hälso- och sjukvården. 

Hur ofta du behöver göra återbesök i vården för att följa upp din astma beror på vilken behandling du får och hur stora besvär du har.

Vid ett återbesök bör du bland annat få frågor om:

 • symtom – ett kvalitetskontrollerat frågeformulär, till exempel ACT, Asthma control test används då
 • eventuella försämringsperioder
 • rökning
 • fysisk aktivitet.

Kvalitetskontrollerade frågeformulär bör alltid användas i hälso- och sjukvården för att bedöma ditt aktuella hälsostatus. Det gör det också möjligt att kunna jämföra hur sjukdomen utvecklas över tid.

Vid återbesöket bör lungfunktionen också undersökas med spirometri. Dessutom behöver det kontrolleras att du har rätt inhalationsteknik. Längd och vikt (BMI) brukar noteras och den skriftliga behandlingsplanen följs upp.

Som komplement kan uppföljningen också göras per telefon eller med kontakt via dator.

Sammanfattning av återbesök i hälso- och sjukvården

​Hälsotillstånd ​Återbesök ​Besökets innehåll
​Astma med försämringsperioder ​Inom 6 veckor
 • ​Bedömning av symtom med ett kvalitetskontrollerat frågeformulär (till exempel ACT)
 • Frågor om rökning, försämringsperioder
 • Uppföljning av skriftlig behandlingsplan
 • Undersökning av inhalationsteknik och mätning av längd och vikt ​
​Okontrollerad
astma med underhållsbehandling
Minst 2 gånger
per år
​1 gång
per år
 • ​Spirometri
​​Kontrollerad
 astma med underhållsbehandling​ ​
​1 gång
per år
 • ​Bedömning av symtom med ett kvalitetskontrollerat frågeformulär (till exempel ACT)
 • Frågor om rökning, försämringsperioder och fysisk aktivitet
 • Uppföljning av skriftlig behandlingsplan
 • Undersökning av inhalationsteknik och mätning av längd och vikt
​Minst vart tredje år
 • ​​Spirometri
​Kontrollerad
astma utan underhållsbehandling ​
​Vid behov
 • ​​Bedömning av symtom med ett kvalitetskontrollerat frågeformulär (till exempel ACT)
 • Frågor om rökning, försämringsperioder och fysisk aktivitet 
 • Uppföljning av skriftlig behandlingsplan
 • Undersökning av inhalationsteknik och mätning av längd och vikt
​​Minst vart tredje år
 • Spirometri
 

 

 Vad innebär rekommendationerna?

 
​Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer till vården om ett urval av undersökningar och behandlingar. Rekommendationerna är generella och gäller grupper av patienter med samma hälsoproblem. Vilken vård och behandling som passar dig bäst avgörs i samråd mellan din läkare, annan vårdpersonal och dig.