Förebyggande

Att din kropp har svårt att reglera sockerhalten i blodet kan vara ett tecken på att du håller på att utveckla diabetes. Bra matvanor, regelbunden fysisk aktivitet och rökfrihet kan förebygga eller fördröja utvecklingen av diabetes typ 2. 

​Om du löper risk att utveckla diabetes typ 2 kan hälso- och sjukvården erbjuda dig ett program för att du ska få stöd att förändra dina levnadsvanor om det behövs.
 

Viktnedgång kan ge bättre blodsocker

Övervikt och fetma är vanliga orsaker till typ 2-diabetes. Om du går ner i vikt har det en positiv inverkan på det höga blodsockret. Viktnedgången har också positiva effekter på högt blodtryck och höga blodfetter.
 

​Rekommendationer 

Hälso- och sjukvården kan erbjuda personer som har ökad risk för att utveckla typ 2-diabetes
  • program för att intensivt kunna påverka och förbättra ohälsosamma levnadsvanor.
 

 

 Vad innebär rekommendationerna?

 
​Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer till vården om ett urval av undersökningar och behandlingar. Rekommendationerna är generella och gäller grupper av patienter med samma hälsoproblem. Vilken vård och behandling som passar dig bäst avgörs i samråd mellan din läkare, annan vårdpersonal och dig.