Rekommendationer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid genetisk hjärt-kärlsjukdom ger rekommendationer till hälso- och sjukvården om vissa undersökningar och behandlingar. Inom detta område görs också undersökningar och behandlingar mera rutinmässigt, men de beskrivs inte i riktlinjerna.

​Rekommendationerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer om genetisk hjärt-kärlsjukdom utgår från den samlade bedömningen av:

  • hur allvarligt tillståndet är
  • vilken nytta patienten har av en åtgärd
  • om åtgärden är billig eller dyr i förhållande till effekten
  • om det finns andra bättre åtgärder.

Vilken vård och behandling som passar dig bäst avgörs i samråd mellan din läkare, annan vårdpersonal och dig. Denna information ska göra det lättare för dig att vara delaktig i din vård.

Det finns inte någon specifik sjukdomssida för genetisk hjärt-kärlsjukdom på 1177 Vårdguiden men du kan läsa om höga blodfetter och hur det kan leda till hjärt-kärlsjukdom på nedanstående sida.

1177 Vårdguiden om höga blodfetter

 

 Vad innebär rekommendationerna?

 
​Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer till vården om ett urval av undersökningar och behandlingar. Rekommendationerna är generella och gäller grupper av patienter med samma hälsoproblem. Vilken vård och behandling som passar dig bäst avgörs i samråd mellan din läkare, annan vårdpersonal och dig.