Behandling med läkemedel

Insättning av en mekanisk klaffprotes kräver ofta livslång behandling med blodförtunnande läkemedel, så kallade antikoagulantia.

​Om du får en mekanisk klaffprotes inopererad behandlas du sedan vanligtvis med en så kallad vitamin K-antagonist, till exempel warfarin. Det är för att förhindra blodpropp. 
 

Biologisk klaffprotes ger mindre risk för blodpropp

Vid själva insättningen av en biologisk klaffprotes krävs ingen behandling med antikoagulantia, men risken att få blodpropp är något förhöjd under de första tre månaderna efter insättningen. Då kan det bli aktuellt med behandling med acetylsalicylsyra eller vitamin K-antagonist. 
 

Regelbundna kontroller

Om du ska behandlas med en vitamin K-antagonist behöver du gå på regelbundna kontroller där blodets förmåga att levra sig mäts. 
 
Behandlas du med warfarin under lång tid finns möjligheten att du själv kan testa dig, självmonitorering, och justera dosen, självadministrering av läkemedlet utifrån ett uppgjort schema. 
 

Uppehåll i behandlingen

Inför en operation kan du behöva göra uppehåll i din vanliga behandling med antikoagulantia. Det är för att minska risken för blödning. Då kan du i stället få så kallat lågmolekylärt heparin. 
 

​Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter som har mekanisk eller biologisk klaffprotes och fått blodpropp trots lämplig behandling med vitamin K-antagonister
  • lågdos acetylsalicylsyra eller dipyramidol som tillägg 
Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter med hög risk för stroke och tillfälligt uppehåll i antikoagulationsbehandling
  • lågmolekylärt heparin
Hälso- och sjukvården kan erbjuda patienter med tillstånd som kräver långvarig behandling med vitamin K-antagonister
  • självmonitorering och självadministrering
Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall erbjuda patienter med låg risk för stroke och tillfälligt uppehåll i antikoagulationsbehandling
  • lågmolekylärt heparin.

Statiner har inte effekt på dödligheten vid klaffsjukdom

Nya forskningsstudier visar att statiner inte har någon effekt på dödligheten, på utveckling av stenos eller antal aortaklaffoperationer.
 

​Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda patienter med lindrig till måttlig aortastenos, utan behov av att sänka kolesterolvärdet på grund av andra faktorer
  • statiner.

 

 Vad innebär rekommendationerna?

 
​Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer till vården om ett urval av undersökningar och behandlingar. Rekommendationerna är generella och gäller grupper av patienter med samma hälsoproblem. Vilken vård och behandling som passar dig bäst avgörs i samråd mellan din läkare, annan vårdpersonal och dig.