Undersökning

Klaffsjukdomar beror på medfödda fel, förvärvade skador eller sjukdomar i de hjärtklaffar som styr blodcirkulationen in till och ut ur hjärtat.

​Sjukdomar i hjärtats klaffar kan göra att de inte sluter tätt utan läcker, det kallas insufficiens. Det kan också göra att det är för trångt när klaffarna öppnar sig, stenos. Det ger en ökad belastning på hjärtat och försämrar hjärtats funktion.
 
De vanligaste klaffsjukdomarna är aortastenos och aorta- och mitralisinsufficiens. Aortaklaffen sitter mellan vänster kammare och stora kroppspulsådern, aorta. Mitralisklaffen sitter mellan förmak och kammare i vänster hjärthalva.
 

Röntgen av kranskärlen

Risken för sjukdomar i klaffarna ökar med stigande ålder. Du kan behöva få gå igenom en röntgen av kranskärlen för att din läkare ska kunna ta ställning till vilken behandling du behöver få.
 

Ytterligare undersökningar

Andra undersökningar kan också behövas för att ge information om hjärtats pumpfunktion, klaffarnas anatomi och funktion samt cirkulationen i hjärtats kranskärl. Det kan vara arbetsprov, så kallad transthorakal ekokardiografi (TTE), magnetisk resonanstomografi och stressekokardiografi.
 

​Rekommendationer

Hälso- och sjukvården kan erbjuda patienter med tydligt aorta- eller mitralisklaffel som inte ger symtom
  • arbetsprov

Hälso- och sjukvården kan erbjuda patienter med aortainsufficiens när graden av insufficiens är svårbedömd med transthorakal ekokardiografi

  • utökad utredning med magnetisk resonanstomografi 
Hälso- och sjukvården kan erbjuda patienter med uttalad aortastenos enligt klaffareaberäkning, men med låga gradienter och nedsatt vänsterkammarfunktion
  • riskvärdering med stressekokardiografi.

 

 Vad innebär rekommendationerna?

 
​Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer till vården om ett urval av undersökningar och behandlingar. Rekommendationerna är generella och gäller grupper av patienter med samma hälsoproblem. Vilken vård och behandling som passar dig bäst avgörs i samråd mellan din läkare, annan vårdpersonal och dig.