Återbesök och uppföljning

Om du har KOL behöver du gå på regelbundna återbesök i hälso- och sjukvården. Behandlingen behöver följas upp för att bli så bra som möjligt. Det är viktigt för att kunna förebygga perioder med försämring.

När du som har KOL gör ett återbesök i vården bör ett kvalitetskontrollerat frågeformulär användas för att följa upp hur bra behandlingen lindrar dina besvär. Frågeformuläret är ett snabbt sätt för hälso- och sjukvården att samla in information om ditt hälsotillstånd. Dessutom kan informationen jämföras över tid.

Det frågeformulär som oftast används vid KOL heter CAT, en förkortning för Chronic obstructive pulmonary disease assessment test. Det innehåller åtta frågor som ger svar på hur sjukdomen påverkar ditt dagliga liv och välbefinnande.

Tabellen nedan visar hur ofta du bör gå på återbesök, beroende på ditt hälsotillstånd och vad besöket bör innehålla.

Återbesök och uppföljning vid KOL

​Hälsotillstånd ​Återbesök   Besökets innehåll​

KOL med akut försämringsperiod

​Inom 6 veckor
 • ​​Bedömning av symtom med ett kvalitetskontrollerat frågeformulär, till exempel CAT
 • Frågor om rökning, försämringsperioder och fysisk aktivitet
 • Uppföljning av den skriftliga behandlingsplanen
 • Undersökning av längd och vikt, inhalationsteknik och syresättning
KOL med upprepade försämringsperioder​ ​Minst 2 gånger per år
​KOL med underhållsbehandling ​1 gång per år
​KOL utan underhållsbehandling ​Vid behov
​KOL, FEV1< 80 procent av förväntat värde ​1 gång per år i max 5 år ​Spirometri för att identifiera personer med snabb årlig försämring av lungfunktionen
​Rökare med KOL ​1 gång per år ​Spirometri

 

​Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör erbjuda

 • att utreda om KOL-patient även har benskörhet
 • att utreda om KOL-patient med andnöd som inte förklaras av KOL har hjärtsvikt
 • att använda det kvalitetskontrollerade frågeformuläret CAT vid uppföljning av KOL-patienter för att bedöma aktuellt hälsostatus.

och kan som komplement

 • använda frågeformuläret mMRC för att bedöma andnöd.

Hälso- och sjukvården kan erbjuda

 • att använda frågeformuläret CCQ för att bedöma hälsostatus.

Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter med KOL återbesök

 • inom sex veckor vid en akut försämringsperiod
 • minst två gånger per år vid upprepade försämringsperioder
 • en gång per år om du behandlas med läkemedel för KOL
 • vid behov om du inte behandlas med läkemedel.

Hälso- och sjukvården bör erbjuda återbesök med spirometri

 • en gång per år i upp till fem år om ditt FEV1-värde är mindre än 80 procent av förväntat normalvärde för att kunna upptäcka om din lungfunktion snabbt försämras
 • en gång per år om du har KOL och röker.

 

 

 Vad innebär rekommendationerna?

 
​Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer till vården om ett urval av undersökningar och behandlingar. Rekommendationerna är generella och gäller grupper av patienter med samma hälsoproblem. Vilken vård och behandling som passar dig bäst avgörs i samråd mellan din läkare, annan vårdpersonal och dig.