Graviditet

Gravida med medfött hjärtfel kan behöva kontakt med en specialistläkare.

​Om du har ett medfött hjärtfel och blir gravid har både du och fostret en ökad risk för hjärtkomplikationer. Du har också en ökad risk för att dö under graviditeten. Risken för komplikationer beror på hjärtfelets svårighetsgrad. De vanligaste komplikationerna är arytmier, hjärtsvikt och blodpropp.

Samråd med GUCH-specialist

Risken för att ditt barn föds med hjärtfel är också något förhöjd. Därför bör du få möjlighet att samråda med en så kallad GUCH-specialist (från engelskans grown up congenital heart disease). Denna specialist kan ta ställning till ditt behov av specialistmödravård och specialistförlossning.
 

Ökad risk att få barn med medfött hjärtfel

Risken att få ett barn med medfött hjärtfel är något ökad i en familj där en förälder eller ett syskon har fötts med medfött hjärtfel.  Riskökningen är 1-9 procent beroende på typ av hjärtfel.
 

Undersökning av specialist i vecka 17-19

Om du har en ökad risk att få ett barn med medfött hjärtfel kan du behöva undersökas av en specialist i graviditetsvecka 17-19. Då kan specialistläkaren bedöma risken för att ditt barn har ett medfött hjärtfel. I många fall kan också allvarliga hjärtfel upptäckas då.
 

Rekommendationer 

Hälso- och sjukvården bör erbjuda gravida med medfött hjärtfel
  • konferens där flera medicinska yrkeskategorier deltar och undersökning av GUCH-specialist för ställningstagande till specialistmödravård och specialistförlossning

och kan erbjuda

  • ekokardiografi av fostret om förälder eller syskon har medfött hjärtfel.

 

 

 Vad innebär rekommendationerna?

 
​Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer till vården om ett urval av undersökningar och behandlingar. Rekommendationerna är generella och gäller grupper av patienter med samma hälsoproblem. Vilken vård och behandling som passar dig bäst avgörs i samråd mellan din läkare, annan vårdpersonal och dig.