Behandling

Knappt tio procent av de barn som föds med ett medfött hjärtfel har bara en hjärtkammare. För dem är det som regel nödvändigt med operation.

​Den kirurgiska behandlingen när ett barn föds med bara en hjärtkammare består vanligen av tre ganska komplicerade ingrepp. Det är högst risk vid den första operationen kort efter födseln.

Dödligheten är hög om barn som föds med bara en hjärtkammare inte opereras. Så få som fem procent av dessa barn överlever utan operation. De flesta dödsfallen inträffar under de första månaderna efter födseln.

​Rekommendation

Hälso- och sjukvården bör erbjuda barn som föds med bara en hjärtkammare
  • kirurgisk behandling.

Goda levnadsvanor

Om du har ett medfött hjärtfel kan hälsosamma levnadsvanor stärka effekten av behandlingen och motverka att ditt hälsotillstånd försämras. Hälso- och sjukvården bör ge dig stöd till goda levnadsvanor. 

Kvalificerat rådgivande samtal 

När det gäller matvanor och stöd att sluta röka bör du i första hand erbjudas vad som kallas kvalificerat rådgivande samtal. Det vill säga en serie samtal med en person som har kompetens att ge dig stöd att förändra dina matvanor eller att sluta röka.
 

Rådgivande samtal

Om du har ett riskbruk av alkohol bör du erbjudas rådgivande samtal för att få hjälp att göra något åt detta.
 

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter med medfödda hjärtfel

  • kvalificerat rådgivande samtal – för den som röker
  • kvalificerat rådgivande samtal – för den som har ohälsosamma matvanor
  • rådgivande samtal – för den som har ett riskbruk av alkohol.

Viktigt med fysisk träning

Ett medfött hjärtfel innebär ofta att den fysiska prestationsförmågan är nedsatt. Det kan påverka livskvaliteten negativt. En fysioterapeut/sjukgymnast kan hjälpa till att individanpassa fysisk träning för dig. Syftet är att öka den fysiska prestationsförmågan, speciellt för att bättre kunna ta upp syre men också för arbetskapaciteten och muskelfunktionen. På sikt kan det förhindra att du får följdsjukdomar.
 

​Rekommendation

Hälso- och sjukvården kan erbjuda patienter med medfödda hjärtfel
  • fysisk träning inom hjärtrehabilitering.

 

 

 Vad innebär rekommendationerna?

 
​Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer till vården om ett urval av undersökningar och behandlingar. Rekommendationerna är generella och gäller grupper av patienter med samma hälsoproblem. Vilken vård och behandling som passar dig bäst avgörs i samråd mellan din läkare, annan vårdpersonal och dig.