Undersökning

Medfött hjärtfel är en vanlig missbildning som kan visa sig med ultraljud.

​Medfödda hjärtfel hör till de vanligaste missbildningarna. De finns hos nära en procent av barn som föds levande.

Medfödda hjärtfel är särskilt vanliga hos de som har kromosomrubbningar. Med hjälp av ultraljud kan en läkare se om det finns en missbildning på hjärtat. Undersökningen kallas ekokardiografi.

​Rekommendation

Hälso- och sjukvården bör erbjuda barn med kromosomrubbningar eller andra syndrom som innebär ökad risk för medfött hjärtfel 

  • basal hjärtutredning och ekokardiografi.

Samtidig arytmi eller hjärtsvikt

Arytmier är vanliga hos vuxna med medfödda hjärtfel (GUCH = grown up congenital heart disease) och en vanlig orsak till plötslig död i förtid. Du har också större risk att dö i förtid om du får hjärtsvikt när du har ett medfött hjärtfel.
 

Viktigt bedömas av GUCH-specialist

Om du har ett medfött hjärtfel och får arytmi eller hjärtsvikt är det viktigt att du bedöms av en läkare med specialistkompetens, en så kallad GUCH-specialist.
 

​Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter med medfött hjärtfel
  • undersökning av GUCH-specialist om patienten har arytmi
  • undersökning av GUCH-specialist om patienten har hjärtsvikt.
 

 

 

 Vad innebär rekommendationerna?

 
​Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer till vården om ett urval av undersökningar och behandlingar. Rekommendationerna är generella och gäller grupper av patienter med samma hälsoproblem. Vilken vård och behandling som passar dig bäst avgörs i samråd mellan din läkare, annan vårdpersonal och dig.