Återbesök och uppföljning

Vid övergången från barn- till vuxenvården tappar många med medfödda hjärtfel kontakt med specialistvården. Men de behöver följas upp av specialistläkare även som vuxna.

​Medfödda hjärtfel hos vuxna kallas ofta GUCH från engelskans ”grown up congenital heart disease”. Många vuxna med medfödda hjärtfel följs inte upp inom den specialiserade GUCH-verksamheten eftersom de ofta tappar kontakt med hälso- och sjukvården när de förs över från barn- till vuxenvården. Deras behov av mer akuta åtgärder ökar då och risken att dö i förtid blir större. Därför bör de följas upp av specialistläkare även som vuxna.

​Rekommendation

Hälso- och sjukvården bör erbjuda vuxna med medfödda hjärtfel
  • uppföljning inom GUCH-verksamhet.

 

 Vad innebär rekommendationerna?

 
​Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer till vården om ett urval av undersökningar och behandlingar. Rekommendationerna är generella och gäller grupper av patienter med samma hälsoproblem. Vilken vård och behandling som passar dig bäst avgörs i samråd mellan din läkare, annan vårdpersonal och dig.