Rekommendationer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid psoriasisartrit ger rekommendationer till hälso- och sjukvården om vissa undersökningar och behandlingar. Inom detta område görs också undersökningar och behandlingar mera rutinmässigt, men de beskrivs inte i riktlinjerna.

​Rekommendationerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid psoriasisartrit utgår från den samlade bedömningen av:

  • hur allvarligt tillståndet är
  • vilken nytta patienten har av en åtgärd
  • om åtgärden är billig eller dyr i förhållande till effekten
  • om det finns andra bättre åtgärder.

Vilken vård och behandling som passar dig bäst avgörs i samråd mellan din läkare, annan vårdpersonal och dig. Denna information ska göra det lättare för dig att vara delaktig i din vård.

Det pågår ett riktlinjearbete på Socialstyrelsen om psoriasis som kommer att presenteras 2018.

På 1177 Vårdguiden finns en sida om psoriasis med en mera kortfattad information om psoriasisartrit.

1177 Vårdguiden om psoriasis - med information om psoriasisartrit

 

 Vad innebär rekommendationerna?

 
​Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer till vården om ett urval av undersökningar och behandlingar. Rekommendationerna är generella och gäller grupper av patienter med samma hälsoproblem. Vilken vård och behandling som passar dig bäst avgörs i samråd mellan din läkare, annan vårdpersonal och dig.